προκαταρκτικός σχεδιασμός

ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Οι αρχικές φάσεις του σχεδιασμού όπου αναπτύσσονται και αποτυπώνονται οι βασικές ιδέες,
αρχές και απαιτήσεις. Η φάση που διαμορφώνεται καθοριστικά το έργο και προσδιορίζεται η
γενική κατεύθυνση και αισθητική πριν από τη λεπτομερή ανάπτυξη του σχεδιασμού.

Ανάπτυξη

Σχεδιασμού

O αρχικός σχεδιασμός εξελίσσεται με τoν καθορισμό των διαστάσεων, των υλικών και των στοιχείων που συνθέτουν το έργο.
Η μελέτη διαμορφώνεται σε οριστικό στάδιο, με τη δημιουργία λεπτομερών σχεδίων, προδιαγραφών και τεκμηρίωσης που απαιτούνται για την κατασκευή.
Η φάση αυτή λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και της τελικής φάσης κατασκευής.

intro3-2

Εξειδικευμένες μελέτες &

Σύμβουλοι μηχανικοί

Παροχή ειδικών επαγγελματικών συμβουλών, καθοδήγησης και λύσεων σε έργα. Προσφέρουμε εξειδικευμένες γνώσεις
και τις εμπειρίες μας, τεχνική βοήθεια στον σχεδιασμό και την μελέτη στους πελάτες, παρέχοντας συμβουλές και βοήθεια
στους πελάτες που επικεντρώνονται στον μετασχηματισμό της αρχικής ιδέας τους σε μια καλά καθορισμένη και εφικτή
λύση που μπορεί να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί με επιτυχία.