ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το τεχνικό γραφείο Γεωργίου Εμμ. Καρτσάκη ξεκίνησε τη δραστηριότητα του το 2001

Ποιοι είμαστε

Το τεχνικό γραφείο Γεωργίου Εμμ. Καρτσάκη ξεκίνησε τη δραστηριότητα του το 2001, με κυρίαρχη ενασχόληση την εκτέλεση μελετών έργων Πολιτικού Μηχανικού με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες του.

Σήμερα, οι τομείς που ασχολούμαστε εκτείνονται πέραν από τη ολοκληρωμένη μελέτη έργων Πολιτικού Μηχανικού σε κάθε φάση, στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες Μεταλλικών Κατασκευών, αλλά και σε ευρύτερους τομείς όπως την αρχική φάση σχεδιασμού (concept) σε έργα Μεταλλικών Κατασκευών.

Σαν βασικούς μας άξονες και στόχους έχουμε:

• Τον σχεδιασμό και τις ολοκληρωμένες προτάσεις για την σωστή αντιμετώπιση των διαφορετικών απαιτήσεων κάθε έργου.

• Την άριστη παρουσίαση κάθε φάσης μελέτης και υποστήριξη των προτάσεων μας.

• Την απόλυτη συνέπεια απέναντι στον πελάτη και την ευρύτερη συνεργασία για την ομαλή εκτέλεση των έργων.

Ταυτόχρονα το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες και τεχνοοικονομικές μελέτες εκτίμησης αξίας ακινήτων για πάσης φύσεως ακίνητα, αξιοποιώντας εμπειρία πολλών χρόνων, και κυρίως διαθέτοντας Πιστοποίηση Εκτιμητή σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations), τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards – I.V.S.) καθώς και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.